LANXESS  تولید سری X-Biomer مدولار را آغاز می کند

LANXESS  تولید سری X-Biomer مدولار را آغاز می کند

شرکت مواد شیمیایی ویژه LANXESS با مفهوم کارخانه مدولار خود (ReeL) (تولید کم مصرف مواد شیمیایی چرمی) مرحله بعدی تجاری سازی را آغاز می کند.برای تولید ماژول های تولیدی به اندازه کانتینر ، LANXESS با Hüni AG ، که در سوئیس مستقر است ، توان خود را به کار گرفته است تا به طور مشترک روی پروژه های اولیه مشتری کار کنند.در این مشارکت ، LANXESS و Hüni مفاهیم فردی را برای مشتریان اولیه توضیح می دهند ، با تمرکز Hüni در ابتدا بر مهندسی کارخانه و ساخت ماژول ها ، در حالی که LANXESS مهندسی فرآیند شیمیایی و تخصص استفاده از آن را در تولید X-Biomer کمک می کند.
فناوری نوآورانه ReeL توسط واحد تجاری LANXESS Leather و با مشارکت شرکتهای آلمانی Invite و Heller-Leder توسعه یافته است.این برای بازیافت تراش های حاصل از تولید چرم در چرم سازی به طور مستقیم در محل و استفاده از آنها برای تولید کاملاً خودکار مواد بازدارنده X-Biomer استفاده می شود. این روش به طور کامل هزینه های حمل و نقل مواد به شرکت های بازیافت یا دفع را از بین می برد.

مبدل حرارتی


ارسال نظر درباره این موضوع


آخرین مطالب